Statistik

HD-röntgen (hundar med åldern inne): 45 st (90 %), flera unga hundar kommer röntgas närmaste månaderna.

HD A eller B: 32 st (94 %)

HD C: 3 st (varav en A-C samt en C-C) vilket ger 7 %.

HD D eller E: 0 st

ED-röntgen: 42st (84%) röntgade och alla utan anmärkning (även här väntar jag på fler unga hundar som är på gång att röntgas).

MH: 48 st (96 %) har genomfört MH varav alla utom 3 st har skott 1-3. Ingen har brutit.

Korning: 11 st korade (gk MT och exteriör), en gk MT som ej gjort exteriören än, 2 st ej gk på MT.

MH och Korning kommer att fyllas på allteftersom hundarna blir lite äldre (18 st har ej åldern inne än).

Det tävlas också en hel del i vitt skilda grenar i alltifrån bruks till HTM, tack ALLA för det!!