I-kullen

I-kullen

3 tikar och 6 hanar födda 2010-06-05, ingen krypt.

Efter KORAD SEBCH NOBCH NOUCH Busligans Bocca

Undan KORAD SEBCH SESPCH SEUCH LP II RLD N Sökh I Cefeus Flojo

 

  Imse-Vimse
&nbsp&nbsp
Ippon &nbsp
Immick IQ Isak Irco Ilo Iller Illvilja
HD A A A A-C  A B  A A A
ED 0 0 0 0  0 0 0 0
MH x x x x x x x x x
MT 388p  495p  381p       343p, ej gk skott  381p  332p  
Bruks     Appellklassspår SESPCH

SEBCH

 Hkl sök
Hkl spår
Lkl sök    Lkl
rapport
SPH III
SERPCHSESÖKCH

SEBCH

Lydnad   Lkl 1  1:a pris Lkl2  SELCH     1:a pris Lkl 3 1:a pris Lkl Elit
Agility                  
Exteriör VG       Excellent
Gk exteriörbeskrivning 
  2 x Cert  Ck
Gk exteriörbeskrivning
 
Titlar  KORAD KORAD KORAD
RLD N RLD F
SESPCH
SELCHSEBCH
KORAD KORAD  SERPCH

SESÖKCH
SEBCH

RPH III

SÖKH III

SPH III

Övrigt Begynnande hjärtläckage 2018 Hjärtläckage 2019  Patella u.a
Opererad för  diskbråck
Rallylydnad avancerad
Juvenildemodex
17 plats på SM i
spår  2016
Opererad för diskbråck 

Canicross

Export Norge  Räddningshund
2 kullarExport Norge
 Avel kennel Red Hope Kastrerad pga
skendräktighet
12:e placering på
SM i rapport 2015
5:e plats på SM i rapport 2016
4:e plats på SM i rapport 2017

 

KORAD NOUCH NBCH SEBCH
Busligans Bocca 

KORAD SEUCh SEBCh Tjh
Vickulas Batman
KORAD SE BCH SE UCH TJH
Almdalens Billy
KORAD LP SE UCH TJH
Nemårs Calooah

SEUCh KORAD
Busligans Gouyen
KORAD LPI NORD V-03 SE UCH TJH
Cadjees Cappucino
KORAD TJH LPI SE BCH SE LCH SE UCH SE VCH
Busan
LP II SEBCH
Cefeus Flojo

Goolarabang Razor Jack
AU CH
Spectre Noble Talent
Wingdari Bushmans Melody

SE LCH

Cefeus Thyndra
Quilpies Kotte Karuso Iii
NORD V-99 SE UCH
Cefeus Nyx

 

KORAD Tullarbackens Imse-Vimse ”Vimse”

IMG_2513 IMG_2552 IMG_2472

HD A ED 0

MH skott 1

VG på utställning

MT 388 p

Ägare: Kristin, Mariestad

KORAD Tullarbackens Ippon ”Joppe”

20150327_132028

HD A ED 0

MH skott 1

startat lkl1

MT 495p

Ägare: Nadine, Kil

KORAD RLDN RLDF Tullarbackens Immick ”Puck”

Puck RLDNPuck2016

HD A ED 0

patella u.a

MH skott 1

1:a pris lkl2

Gk appellklass spår

Gk rallylydnad nybörjarklass och fortsättningsklass

Gk resultat i avancerad klass

MT 381p

Ägare: Frida, Umeå.

SELCH SEBCH Tullarbackens IQ ”IQ”

HD A-C ED 0

MH skott 1

SESPCH

SELCH

SEBCH

17:e plats SM Spår 2016

Ägare: Helen, Göteborg

Tullarbackens Irco ”Irco”

IMG_2178

IMG_1963

HD B ED 0

MH skott 1

uppflyttad lägre klass i Norge

Gk på poängen 343p på MT men tyvärr aningen berörd på skotten och därmed inte gk på alla delar

Gk exteriörbeskrivning

Ägare: Bente, Norge

LP I Tullarbackens Isak ”Isak”

IMG_2278

HD A ED 0

MH skott 1

Uppflyttad till hkl sök

Uppflyttad till hkl spår

Excellent på utställning samt gk exteriörbeskrivning

1:a pris i lkl2 

Canicross

Ägare: Stefan,  Munka-Ljungby

KORAD Tullarbackens Iller ”Loka”

LokaIMG_4469

HD A ED 0

MH skott 1

uppflyttad till lkl rapport

1:a pris lkl 3

MT 332p

Ck utställning och gk exteriörbeskrivning

Ägare: Carina, Simlångsdalen.

SEBCH SERPCH SESÖKCH SPH III RPH III SÖKH III Tullarbackens Illvilja ”Toka”

HD A ED 0

MH skott 1

Cp ekl spår

SESÖKCH

SERPCH 

SEBCH

1:a pris i lkl Elit

4:e plats SM rapport 2017

5:e plats SM rapport 2016

12:e plats i rapport på SM 2015

Ägare: Sara, Blekinge

KORAD Tjh Räddning (Norge) Tullarbackens Ilo ”Ilo”

HD A ED 0

MH skott 1

Gk räddningshund

2x CERT på utställning

MT 381 p 

1 kull i Norge samt 1 kull hos mig på Tullarbackens, tack för det goda samarbetet Ole-Jan!!!

Ägare: Ole-Jan, Norge